Сайт вчителя початкових класів

Штефури

Тетяни

Василівни


головна | Мій профіль | Вихід | RSS


Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Використання ІКТ в навчально-виховному процесі початкової школи

Використання ІКТ в навчально-виховному процесі початкової школи

Стрімкий розвиток інформаційних і комунікативних технологій є одним з факторів, що визначає вектор розвитку світового співтовариства XXI століття. Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація й наукові знання. Сучасне навчання… Яким воно має бути? Про це читаємо, міркуємо, дискутуємо. Обираємо нові прийоми, методи, технології. Та при цьому пам’ятаємо, що основною формою навчання з часів
Я. Коменського залишається урок, зміст якого диктує час. Ми живемо в такому світі, в якому інформаційний потік постійно зростає, а час наче ущільнюється.
        Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. ІКТ дозволяє підсилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація), шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку), використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною й, що важливо, витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня.

Більшість школярів мають вдома комп’ютер, але використовують його в основному як цікаву іграшку. То ж надзвичайно корисно привчати учнів використовувати комп’ютер як розумного помічника у навчанні під час формування нових знань, пошуку потрібної інформації, використання ресурсів Інтернету, прикладного застосування вивченого матеріалу, комп'ютерного тестування. При цьому в учнів формуються конкретні практичні вміння й навички, розвиваються інформаційно-комунікаційні компетентності.
        Використання ІКТ у навчальному процесі має на меті підвищення якості освіти - однієї з насущних проблем для сучасного суспільства.
Застосування ІКТ дозволяє в значній мірі просунутися в досягненні зазначеної мети, бо базується на даних фізіології людини: у пам'яті людини залишається 1/4 частина почутого матеріалу, 1/3 частина побаченого, 1/2 частина побаченого й почутого матеріалу.
Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

 • зробити навчання цікавим, з одного боку, за рахунок новизни й незвичайності такої форми роботи для учнів, а з іншої, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп'ютерів (Активізація пізнавальної діяльності учнів);
 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більше зрозумілим і доступним для учнів (Візуалізація навчального матеріалу);
 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, за рахунок занурення й засвоєння навчального матеріалу в індивідуальному темпі (Індивідуалізація процесу навчання );
 • створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, тому що комп'ютер коректно реагує на помилки; самостійно аналізувати й виправляти допущені помилки (Комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, самоконтроль);
 • використовувати бібліотеки навчального електронного приладдя: підручники, енциклопедії, довідники, словники, методичні посібники, ППЗ до підручників, відеофрагменти, презентації (динамічний плакат, анімація викладення нового матеріалу, практичне застосування навчального матеріалу, диктант і його перевірка, тести, ігри), (Створення і використання бібліотеки навчального електронного приладдя);
 • реалізувати входження учня у реальний світ дорослих, у виробничу діяльність людини сучасного інформаційного цифрового суспільства в процесі роботи учня й учителя з використанням комп'ютерних технологій.


Однак, на сьогодні, наявні проблеми використання ІКТ :

 • В кабінеті може бути встановлено один комп’ютер, який (при наявності проектора та екрану) можна використовувати лише для демонстрації навчального матеріалу під час уроку та підготовки вчителем матеріалів до уроків. Недостатній рівень забезпечення НВП комп’ютерною технікою.
 • Існують ускладнення організаційного і технічного плану при використанні комп’ютерного та мультимедійного обладнання кабінету інформатики (розклад уроків, підготовка комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, техніка безпеки та гігієна праці школярів під час роботи за комп’ютером тощо). Організаційні і технічні ускладнення при використанні обладнання кабінету інформатики.
 • Недостатня кількість якісного ППЗ (педагогічного програмного забезпечення).
 • Відсутність методики застосування ІКТ на уроках і в позаурочний час.

При плануванні уроків з використанням ІКТ треба враховувати:

 • наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,
 • наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,
 • наявність програм-тренажерів для відпрацювання практичних умінь та навичок,
 • готовність учнів до сприйняття матеріалу з використанням комп'ютера;
 • можливості учителя й учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.

При проведенні уроків я використовую ППЗ (педагогічні програмні засоби) та мультимедійні презентації.   На таких уроках реалізуються принципи доступності, наочності. Уроки ефективні своєї естетичною привабливістю. Урок-презентація теж забезпечує одержання більшого обсягу інформації й завдань за короткий період. Завжди можна повернутися до попереднього слайду (звичайна шкільна дошка не може вмістити той обсяг, якому можна поставити на слайд). Оскільки наочно-образні компоненти мислення грають винятково важливу роль у житті людини, то використання їх у вивченні матеріалу з використанням ІКТ підвищують ефективність навчання:

 • За допомогою комп’ютера і проектора можна демонструвати слайди, відеоролики, презентації з готовими завданнями, аналіз тестових завдань, що дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, виробити стійкі навички рішення завдань.  Комп'ютер й мультимедіа-ресурси дозволяють інтегрувати й істотно збагатити можливості перерахованих технічних засобів навчання й, тим самим, перетворити звичайний урок на урок-свято.
 • ІКТ дозволяють зробити учня не тільки споглядачем готового навчального матеріалу, але й учасником його створення, перетворення, оперативного використання. Мультимедіа-технології незмірно розширюють можливості організації й керування навчальною діяльністю й дозволяють практично реалізувати величезний потенціал перспективних методичних розробок, розроблених у рамках традиційного навчання, які, однак, залишалися незатребуваними або в силу певних об'єктивних причин не могли дати належного ефекту.

У такий спосіб ІКТ стають невід’ємною частиною сучасного навчального процесу, що сприяє підвищенню якості освіти.
      Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання:
при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, співробітника колективу.

В електронних підручниках комп'ютер частково виконує роль учителя, тому що здійснює керування ходом вивчення навчального матеріалу й контроль за виконанням завдань. Використання електронних видань дозволяє диференціювати та індивідуалізувати навчання, стимулювати творчу діяльність учнів, виховувати навички самоконтролю й рефлексії, змінює роль учня в навчальному процесі від пасивного спостерігача до активного дослідника.
Приклади використання презентацій на уроках:

 • Пояснення нової теми, супроводжуване презентацією.
 • Робота з усними вправами.
 • Використання презентації при повторенні пройденого матеріалу.
 • Взаємоперевірка самостійних робіт за допомогою відповідей на слайді.
 • Проведення тестів.
 • Проведення фізкультхвилинок.
 • Залучення казкових героїв.
 • Демонстрація портретів відомих людей і розповідь про їхні досягнення.
 • Позакласна робота.

     У своїй роботі використовую готові тестові програми, у тому числі й з тести ДПА, які є в електронних виданнях, а також тести, знайдені в Інтернеті.
      При вивченні нової теми я проводжу урок із застосуванням мультимедійної презентації. Це дозволяє акцентувати увагу учнів на значимих моментах інформації, що подається. Можна використовувати презентацію при закріпленні навчального матеріалу для систематичної перевірки правильності виконання домашнього завдання всіма учнями класу.
       Працюючи із презентацією, у першу чергу необхідно визначитися з доцільністю її застосування. Наприклад, якщо слайд містить динамічні фрагменти, що підвищують ефективність процесу засвоєння нових знань учнями, то його застосування на уроці більш обґрунтовано, ніж статистичних слайдів. Динамічні елементи на слайдах, звичайно, підвищують наочність, сприяють кращому осмисленню й запам'ятовуванню навчального матеріалу.     Але при цьому слайд не повинен бути перенасичений анімацією.
         Навчальний матеріал на слайдах розподіляю частинами, зручними для сприйняття. Не розміщую на одному слайді багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.
     Для проведення уроків зручно використовувати слайди з демонстрацією по клацанню. При використанні презентації як наочна допомога важливо оптимально задіяти й зір, і слух. Тому частина інформації виношу на демонстраційний слайд, а частину проговорюю. Це підвищує продуктивність уроку.
          Багато можливостей для розвитку логічного та алгоритмічного мислення дає пропедевтичний курс «Сходинки до інформатики», який відповідає вищезгаданим вимогам. Використання комп’ютера в навчальній діяльності учнів сприяє розвитку розумових здібностей, пам’яті, просторової уяви, уваги, моторики, творчого нестандартного мислення, підвищує інтерес до навчання, створює гарний настрій.

Цей проект спрямований на розвиток внутрішнього світу молодшого школяра, його свідомості, системи знань переживань, прагнень; збагачення досвіду дитини, зв’язок з практичним, повсякденним життям, навчання ставитися до себе, як до неповторної особистості, що займає певне місце в родині, суспільстві. Курс «Сходинки до інформатики» є комплексом навчально-розвивальних ігрових програм для дітей молодшого шкільного віку. В його основу авторами закладено чотири змістові лінії:
- формування уявлення про можливості та сфери застосування комп’ютера, ознайомлення з технікою безпеки під час роботи з комп’ютером та у комп’ютерному класі; формування елементарних необхідних навичок роботи з мишею та клавіатурою;

- розвиток загальних здібностей дитини: логічне мислення, просторова уява, увага, кмітливість, зорова і слухова пам’ять, креативність;
- підтримка навчальних предметів: математика, українська та англійська мова, «Я і Україна», основи здоров’я, логіка, музика;
- алгоритміка: формування уявлення про алгоритми, розвиток алгоритмічного мислення.

Ще один, не менш цікавий курс, розрахований на молодших школярів, учнів 2 – 4 класів, - «Шукачі скарбів». Він передбачає розвиток логічного й алгоритмічного мислення, а також оволодіння практичними навичками роботи з комп’ютером. Опанувавши навички роботи з комп’ютером у молодших класах, діти зможуть потім користуватися ним як інструментом у своїй діяльності. У старших класах вони зможуть застосовувати отримані знання (методи роботи з інформацією, способи розв’язання задач) при вивченні шкільних предметів.

У своїй діяльності я використовую й інші комп’ютерні програми:
- навчально-інформуючі: енциклопедії, електронні підручники, кінофільми;
- контролюючо-тестові програми, зокрема «MyTest»;
- графічний редактор Paint (робота з графічним редактором Paint сприяє розвитку просторової уяви дітей, моторики, координації рухів, уваги. Крім того, забезпечуються міжпредметні зв’язки з математикою, природознавством, образотворчим мистецтвом);

- програма презентацій Power Point.

     Таким чином, ІКТ дозволяють учневі навчатися з цікавістю, не створюючи дискомфорту. Використання даних технологій в освітньому процесі робить навчання більш змістовним і видовищним, сприяє розвитку самостійності й творчих здібностей учнів, істотно підвищує рівень індивідуалізації навчання.

Майстерність учителя на уроці полягає головним чином у вмілому володінні методикою навчання й виховання, творчому застосуванні сучасних педагогічних технологій і передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавальною й практичною діяльністю учнів, їхнім інтелектуальним розвитком.

Розмаїтість операцій-впливів підлягає узагальненню. Їх можна описати, ними можна опанувати, однак їх не можна наказати для конкретної ситуації, їх не можна пропонувати як рішення педагогічних завдань. Розмаїтість технологічних операцій неминуче припускає творчий вибір вихователем однієї з них у сформованих обставинах. Це не рятує його від творчого зусилля в момент впливу на дитину. Аналізуючи характер учня, його стан як об'єкта - але об'єкта, що є або потенційно здатний стати суб'єктом.
      Володіння педагогічною технологією забезпечує вчителеві можливість організації педагогічного впливу відповідно до його основного призначення - переходом дитини в позицію суб'єкта. 

Використання ІКТ на уроках читання

      Застосування комп’ютерної техніки робить привабливими і по-справжньому сучасними уроки читання. Завдяки ІКТ відбувається індивідуалізація навчання, контроль і підведення підсумків проходять об’єктивно й вчасно.

Важливе місце на уроках читання посідає використання презентацій під час вивчення біографій письменників. Вчитель може продемонструвати велику кількість фотографій, подавати інформацію «порціями». Можливість бачити і чути допомагає учням краще запам’ятати інформацію.

За допомогою програми TEST W можна створювати тести для перевірки сприймання тексту (аудіювання). Ця програма цікава тим, що за одним тестом можна перевірити декількох учнів, оскільки програма самостійно міняє послідовність запитань і відповідей.

Використання програми Word дозволяє зменшити кількість записів на дошці, зекономити час для підготовки запису теми та плану уроку, вправ для розвитку читацьких навичок,  запитання до тексту, плану оповідання тощо.

Комп’ютер можна використовувати і як магнітофон. Діти залюбки слухають вірші у виконанні знаних артистів чи самих авторів, пісні на слова поетів, творчість яких вивчається. 

Використання ІКТ на уроках української мови

       На уроках української мови використовується багато таблиць. Їх  можна створити в комп’ютерному варіанті та зберігати в окремій папці. В потрібний момент будь-яку таблицю можна швидко знайти.

Для підвищення грамотності учнів ми використовуємо різні види диктантів та списування. Записи зорових, зорово-слухових диктантів, вправ для вибіркового списування, деформованих тексті в і. д. можна записувати у форматі Word і демонструвати за допомогою комп’ютера або мультимедії.

На уроках РЗМ (розвитку зв’язного мовлення) величезне місце займає практична діяльність учнів, а саме виконання різноманітних завдань, як творчого, так і репродуктивного характеру.

За допомогою текстового редактора WORDPAD можна створювати дидактичні матеріали у вигляді текстових завдань, а з допомогою текстового процесора WORD такі завдання набудуть ще й графічних елементів. Аналогічні завдання можна використовувати як роздатковий матеріал (роздруковувати на папері) або (якщо дозволяють умови), за певних уявлень дитини про комп’ютер, виконувати прямо на комп’ютері.
        Ще одним прикладом використання ППЗ для розвитку мовлення учнів є створення дидактичних пам’яток. Вони можуть мати наступну форму і зберігатись безпосередньо на комп’ютері у формі файлів, які дитина може відкрити, коли їй це необхідно.

Загалом величезний і багатофункціональний процесор WORD може використовуватись для досягнення наступних цілей:
- друк тексту;

-форматування;
-вставка малюків, гіперпосилань, таблиць, графіків та ін.;

-вставка звукових та ін. файлів на сторінку;

- створення простих геометричних фігур. 

Використання ІКТ на уроках математики

Уроки математики, особливо в 1 класі, вимагають від вчителя використання великої кількості наочного матеріалу, зокрема лічильного. З допомогою комп’ютера цю проблему можна легко вирішити. Використавши сканер, можна скопіювати будь-який малюнок з книжки чи іншого носія. Використати його можна для складання таблиць, які можна в процесі роботи змінювати (додавати, забирати). Такі таблиці можна використати для усної лічби, для складання прикладів на додавання чи віднімання, складання задач.

За допомогою текстового редактора WORDPAD можна створювати таблиці для роботи з геометричним матеріалом.

Комп’ютер можна використовувати для проведення математичних диктантів, тестового контролю, виготовлення різноманітного дидактичного роздаткового матеріалу. 

Використання комп’ютера у виховній роботі з молодшими школярами

       Виховання — процес безперервний. Нагромадження нових знань, зміна або зміцнення поглядів, переконань, звичок відбувається постійно. При цьому поведінка особистості, її ставлення до оточення, її діяльність обумовлюються тими порівняно стійкими якостями, що з'явилися у неї як наслідок соціальних умов, виховних впливів, досвіду і стали основою її характеру.

Завдання учителя — відкрити, захопити і спрямувати кожного учня на цікавий, змістовний особистісно і суспільно корисний шлях самовдосконалення.

      Яку ж допомогу у цій сфері шкільного життя може принести машина? Що нового може закласти використання комп’ютера у виховному процесі? Здавалося б, ці питання є досить чіткими, а відповідь достатньо простою, – нічого. Та в умовах сучасного розвитку школи, педагогіки і суспільства взагалі виникають потреби не лише постановки проблеми використання нових інформаційних технологій в виховному процесі, але й розробки шляхів вирішення цієї проблеми.

Комп’ютерні технології вже давно тісно пов’язані з педагогічним процесом в школі, а той в свою чергу вміщує в собі не лише навчальний, але і виховний процес.

Вже з часу виникнення комп’ютерної техніки в „межах досяжності вчительської руки” її опосередковано використовували педагоги. Прикладів цьому є маса. Адже важко пригадати, коли останнього разу вчитель „від руки” малював класний стенд чи куток. На допомогу завжди береться комп’ютер, або хоча б клавіатура (для написання літер). Аналогічно можна сказати і про виготовлення стінгазет, дошок пошани тощо. І це лише одна сторона опосередкованого використання комп’ютерної техніки у виховній роботі школи. Звичайно, виконані з допомогою машини букви, малюнки, фотографії набувають більш естетичного вигляду, а отже привертають більше уваги школярів. Тому є впевненість, що зачеплена проблема не залишиться без відповідної очікуваної уваги.

Щодо безпосереднього використання комп’ютера та засобів мультимедіа у виховному процесі, то варто поділити його на наступні етапи:

– використання нових інформаційних технологій у діяльності вчителя-вихователя;

– використання комп’ютера як технічного засобу, що впливає на уяву дітей (основна проблема кожного виховного заходу – дисбаланс матеріалу, що подає педагог, з максимумом, який учень може уявити);

– безпосереднє спілкування дитини з комп’ютером. Тут мається на увазі виконання учнем певних дій з машиною (ігри, виховні ситуації і т.п.).

використання.

Що ж можна порадити вчителеві щодо вдалого використання нових інформаційних технологій для вирішення виховних завдань? Адже не складно загубитись серед теперішніх пропозицій, використовуючи комп’ютер (якщо він, звичайно, є у наявності) буквально у всіх формах і методах виховання.

1. Використання комп’ютера тільки за умови необхідності дасть змогу покращити виховний процес.

2. Використання продуктів мультимедіа має бути корисним, нести в собі певні завдання, а не лише бути забавкою для дитини.

3. Використання комп’ютерної техніки в тій чи іншій формі виховної роботи має носити сюжетний, а не постійний характер. Справа в тому, що якщо виховну годину провести лише за комп’ютером, то це не дасть змоги дитині осмислити проблему, а отже виховний захід пройде намарно.

4. Інтегруючи комп’ютер в роботу класу, необхідно звертати увагу на здоров’я учнів, користуватись наявними правилами роботи з комп’ютером, слідкувати за технікою безпеки.

Загалом, інтеграція комп’ютера у виховний процес школи можлива за певних обставин і умов, головна з яких, звичайно, наявність самої техніки в розпорядженні вчителя, вміле поводження із нею та розумне і збалансоване.

Використання комп’ютера в навчально-виховному процесі початкової школи стає більш ефективним при використанні знань, що школярі вже отримали під час вивчення різних дисциплін. На основі цього можна використовувати комп’ютер і для опрацювання нового матеріалу.

Також комп’ютер може полегшити роботу самого вчителя і зберегти його час.

Загалом використання комп’ютера та засобів мультимедіа в школі необхідне в даний час, адже школа має слідкувати і вчасно реагувати на процеси у суспільстві, забезпечуючи повноцінний розвиток особистості учня, як члена цього суспільства.  

Категорія: Мої статті | Додав: st_op (06.04.2014) | Автор: Штефура Тетяна Василівна E W
Переглядів: 6288 | Теги: стаття | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: